Ndërtoni shkathtësitë
  • e buta
  • digjitale
  • teknike

Flutura Academy
Flutura Academy

Vlerat

Inovacion

Integritet

Gjithëpërfshirje

Partneritet

Transparencë

Punë ekipore

Profesionalizëm

Cilësi

Në Flutura
Academy

Në Flutura Academy momentalisht po trajnohen pa pagesë, 500+ nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të Drenasit. Jemi krenarë që kemi kaq shumë potencial, për t’u edukuar në fushat më në trend me shkathtësitë dhe dijet e nevojshme. Numri i nxënësve vazhdimisht po shkon duke u rritur, duke shtuar volumin dhe duke zgjeruar gamën e trajnimeve tona.

Video Documentary

Flutura Academy

Trajnimet Profesionale

Programim

Gjen zbatim në secilën fushë të industrisë, prandaj njoftimi me konceptet dhe zbatimin e gjuhëve programuese...

Më shumë →

Marketing Digjital

Gjatë ndjekjes së trajnimit për Marketing Digjital ju do të njiheni me praktikat e menaxhimit të rrjeteve sociale...

Më shumë →

Dizajn Grafik

Gjatë ndjekjes së këtij trajnimi ju do të njiheni me parimet e dizajnit grafik dhe do të aftësoheni nëpërmjet metodave...

Më shumë →

Gjuhë Gjermane

Ne ofrojmë të gjitha nivelet e gjuhës gjermane, varësisht nga njohuritë paraprake. Mësimi realizohet nëpërmjet...

Më shumë →

Gjuhë Angleze

Varësisht nga njohuritë paraprake, ofrojmë të gjitha nivelet e gjuhës angleze. Mësimi realizohet nëpërmjet kurrikulave...

Më shumë →

Dizajn 3D

Gjatë ndjekjes së këtij trajnimi për Dizajn 3D nxënësit do të njihen me përdorimin e softuerëve të modelimit kompjuterik...

Më shumë →
Flutura Academy

Çfarë thonë nxënësit tanë?

Fakte rreth Fluturës:

530 +
Nxënës të trajnuar në fushat më të kërkuara
DEAL
75 +
Nxënës të trajnuar në gjuhë gjermane
ENAL
60 +
Nxënës të trajnuar në gjuhë angleze
350 +
Nxënës të trajnuar në programim
60 +
Nxënës të trajnuar në dizajn grafik

Partnerët tanë:

@fluturaacademy

Instagram