Nxënësit e Akademisë Flutura ndërtuan webfaqe

Përmes instruksioneve që i kanë përvetësuar në Flutura Academy, nxënësit tanë të shkollave të mesme të ulëta, me përkushtim kanë arritur t’i ndërtojnë praktikisht webfaqet e tyre përmes gjuhës HTML,