Blendi Brahimi

Edhe një student i suksesshëm nga Akademia Flutura u bashku në kompaninë Treedev Nxënësi ynë, Blendi Brahimi ka filluar punën praktike në kompaninë simotër Treedev në Prishtinë, pas përfundimit me

 Euron Nika

Nxënësi Euron Nika ka filluar punën praktike si Dizajner në kompaninë Taktika Studio në Prishtinë, pas përfundimit me sukses të trajnimit gjashtë mujor të Dizajnit Grafik në Flutura Academy. Duke

Altin Thaqi

Nxënësi ynë, Altin Thaqi ka filluar punën praktike si Dizajner në kompaninë @treedev_io në Prishtinë, pas përfundimit me sukses të trajnimit gjashtë mujor të Dizajnit Grafik në Flutura Academy. Duke

Arvanita Gashi

Nxënësja Arvanita Gashi ka filluar punën praktike në kompaninë @taktikastudio në Prishtinë, pas përfundimit me sukses të trajnimit gjashtë mujorë të Dizajnit Grafik në Flutura Academy. Duke qenë se Flutura

Rilind Morina

Nxënësi ynë Rilind Morina ka filluar punën praktike në @taktikastudio në Prishtinë, pas përfundimit me sukses të trajnimit gjashtë mujor të Dizajnit Grafik në Flutura Academy. Duke qenë se korniza