Korniza edukative që ofron Flutura është bashkëdyzim i nevojave të tregut dhe konceptit bashkëkohor të të mësuarit. Ne ofrojmë përgatitje dhe shkathtësi teorike dhe praktike që përvetësohen shpejt, të cilat ju pajisin me kualifikimin përkatës për profesionin e ëndrrave tuaja.

Trajnimet e ofruara:

Programim

Programim

Programimi gjen zbatim në secilën
fushë të industrisë, prandaj njoftimi
me konceptet dhe zbatimin e
gjuhëve programuese është një
nevojë e domosdoshme për të
zhvilluar aftësinë tuaj të përgjithshme
të organizimit dhe planifikimit.
Marketing Digjital

Marketing Digjital

Ndekja e trajnimit për Marketing Digjital u mundëson pjesëmarrësve të njihen me praktikat e menaxhimit të rrjeteve sociale, procesin e krijimit, analizimit dhe angazhimit me përmbajtje në platformat digjitale.
Dizajn Grafik

Dizajn Grafik

Gjatë ndjekjes së këtij trajnimi ju
do të njiheni me parimet e dizajnit
grafik dhe do të aftësoheni nëpërmjet
metodave të avancuara, si dhe teknikave
e imazheve digjitale.
3D Design

3D Design

Gjatë ndjekjes së këtij trajnimi për Dizajn 3D nxënësit do të njihen me përdorimin e softuerëve të modelimit kompjuterik për të krijuar objekte aq realiste sa dëshirojnë brenda një hapësire tredimensionale.
Gjuhë Gjermane

Gjuhë Gjermane

Ne ofrojmë të gjitha nivelet e gjuhës gjermane, varësisht nga njohuritë paraprake. Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, ushtrimeve në klasë dhe komunikimit mes vete.
Gjuhë Angleze

Gjuhë Angleze

Varësisht nga njohuritë paraprake, ofrojmë të gjitha nivelet e gjuhës angleze. Mësimi realizohet nëpërmjet kurrikulave bashkëkohore të cilat ofrojnë bazën teorike, të ushtrimeve në klasë dhe komunikimit mes vete.
Origami

Origami

Përmes lojërave dhe teknikave të artit të të bukurës, fëmijët mësojnë të zhvillojnë logjikën dhe kreativitetin, duke e shprehur në forma të ndryshme në Origami.