Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication. Type: OAuthException

4 weeks ago

Flutura Academy
Në prani të prindërve kanë prezantuar punimet e tyre fantastike, nxënësit tanë të shkollave të mesme të ulëta, në klasat e programimit në JavaScript. Duke shfaqur shkathtësitë e tyre të fituara deri tani në Flutura Academy, përmes demonstrimit të kodit dhe komunikimit të idesë së punimit, na bënë shumë krenarë në përfundim të këtij niveli. Prezantimi në prani edhe të prindërve, ndër të tjerash e konsiderojmë si një hap të rëndësishëm në formimin dhe përvojën edukative të një nxënësi, si një motivim apo një përforcues i sjelljes pozitive të tyre.🦋 #presentation #Programming #satisfaction #learning #fluturaacademy ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Flutura Academy
Përmes lojës DetectiveMystery, nxënësit tanë të gjuhës angleze kanë mësuar të përvetësojnë shkathtësitë gjuhësore përmes argëtimit. Në formë të tregimit të ndodhive të shoqëruara me një mister brenda, nxënësit janë ftuar që të gjejnë përgjigjet e t’i komunikojnë ato, gjithnjë në gjuhën angleze. Në këtë mënyrë qëllimi ishte zhvillimi i shkathtësive gjuhësore, i të menduarit logjik dhe aftësive për të zgjidhur probleme përmes lojës së përbashkët.🦋 #englishlanguage #training #speaking #thinking #communication #fluturaacademy ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Flutura Academy
Në klasën e Robotikës në Flutura Academy, fëmijët kanë mundësi të fitojnë njohuri mbi konceptet bazë të programimit të robotit Codey Rocky përmes Scratch. Në këtë mënyrë nxënësit do të ushtrojnë të menduarit logjik, aftësitë për të zgjidhur probleme, si dhe njëkohësisht mësojnë bashkëveprimin njeri-robot përmes lojërave interaktive, stimuluese dhe argëtuese.🦋 #training #robotics #scratch #CodeyRocky #Programming #fluturaacademy ... See MoreSee Less
View on Facebook